Artelage Words

Als historicus jarenlang docent geweest in het algemeen voortgezet en hoger beroepsonderwijs bleef Monique Quint, ondanks een carrière in het Openbaar Bestuur, publicaties die betrekking hebben op de laatste drie eeuwen wereldgeschiedenis, met beroepsmatige interesse volgen.

Haar motivatie om lezingen te gaan geven, komt voort uit gesprekken die zij regelmatig voert met vrienden en bekenden over de recente ontwikkelingen binnen Europa.
Al snel leidde dit soort gesprekken ertoe, dat zij de geschiedenis in dook ter verklaring of duiding van een en ander.

Monique Quint:

Een goede vriendin vroeg mij op enig moment of ik een uiteenzetting waar zij naar had geluisterd -n.a.v. een verhaal over de verschillen tussen oost- en west Europa- niet eens aan een grotere groep mensen zou willen vertellen. M.a.w.: kon ik eens een lezing geven over de betreffende problematiek. Ik besloot dit te doen en de reactie van het publiek was positief en enthousiast. Zo groeiden als vanzelf de reeks lezingen, met als onderwerpen o.a.:

  • De verschillen tussen de west- en de oost Europese landen, merkbaar in de EU;
  • Welke achtergrond heeft de wens van Turkije om lid te worden van de EU;
  • De rol van religie in de ontwikkeling van de West-Europese geschiedenis;
  • De Franse revolutie en de Verlichting; verantwoordelijk voor het ontstaan van het moderne westerse denken;
  • De eeuw van de Romantiek, die niet zo 'romantisch' was.
  • Limburg: een aparte provincie van Nederland. De geschiedenis maakt duidelijk waardoor dat het geval is.
  • De verhouding tussen Frankrijk en Duitsland: niet zo makkelijk te begrijpen. Waardoor komt dat?


Zo zijn er nog meer geschiedkundige onderwerpen, die de moeite meer dan waard zijn om te belichten (wat dacht u van de verhoudingen Rusland en de Baltische Staten?) 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze en andere onderwerpen die passen binnen het hierboven weergegeven spectrum en mij willen uitnodigen om een lezing te geven, zoals ik de afgelopen tijd in Maastricht en Eijsden meerdere malen heb gedaan, neem dan contact op met:

Monique Quint-Maagdenberg: 043-3066355 / mquint@xs4all.nl  of laat een bericht achter op de contactpagina.